Właściwe rozumienie Periodyzacji Taktycznej na AWFie! Posłuchaj nagrania z Frade!

W dniach 26 i 27 kwietnia współautor projektu Dorastanie w grze – Tomasz Tchórz gościł na zajęciach specjalizacji piłki nożnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przeprowadził on wykłady prezentujące oryginalną wersję Periodyzacji Taktycznej Vítora Frade, której miał okazję uczyć się od jej Twórcy i trenerów piłkarskich pracujących na każym szczeblu rozgrywek w Portugalii.

„(…) Większość czytelników, włączając w to ludzi, którzy nawet nie czytali książek [o Periodyzacji Taktycznej] zaczęła rozumieć Periodyzację Taktyczną z perspektywy „konwencjonalnej”, nie potrafiąc zrozumieć co w głębi kryje się za tą metodologią”.

Periodyzacja Taktyczna rozumiana w Polsce, a Periodyzacja Taktyczna rozumiana w Portugalii to dwie różne metodologie szkolenia. Powodów złego interpretowania jest wiele, a jednym z nich są naleciałości kulturowe, które wpływają na rozumienie fenomenu Frade przez oczy „konwencjonalne”. Innym powodem jest brak poprawnego tłumaczenia z języka portugalskiego czy angielskiego. Jednak Tomasz Tchórz wprowadzając studentów w zagadnienia skupił się na całkowicie innym aspekcie, pokazując, że głównym powodem złej interpretacji jest odmienne rozumienie terminologii. Jak mówił mu bowiem Frade, odmienna terminologia w Periodyzacji Taktycznej jest najbardziej istotna i rodzi nawięcej pomyłek.

Periodyzacja Taktyczna na AWFie

Skoro Periodyzacja Taktyczna to nie dzielenie aspektów, (które polscy trenerzy nazywają taktycznymi) na okresy, to czym ona jest? Czym jest metodologia jako oryginalny fenomen zwany Periodyzacją Taktyczną? W najprostszych słowach jest to respektująca Fundamenty Metodogoliczne operacjonalizacja zdefiniowanego sposobu gry na przestrzeni czasu. Dlatego też studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie dzięki trzy i pół godzinnym wykładom poznali nie tylko sposób rozumienia piłki nożnej przez Portugalczyków, ale także ucząc się jej na wielu przykładach z wykorzystaniem takich produktów jak plastelina czy ciasto, mogli poznać dwie Macierze, z których składa się oryginalna wersja Periodyzacji Taktycznej – Konceptualną i Metodologiczną.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zrozumieniem Periodyzacji Taktycznej w formie oryginalnej, której autorzy projektu uczyli się w języki portugalskim od jej Twórcy skontaktuj się z nami!