The strategic management process of Legia Soccer Schools. Projekt do pobrania!

Legia Warszawa to polski klub piłkarski posiadający jeden z największych potencjałów do stania się marką globalną. Aby było to możliwe bardzo ważnym jest rozwój akademii piłkarskiej oraz projektów dotyczących najmłodszych zawodników klubu. Jednym z nich jest Legia Soccer Schools!

Brak europejskich granic (tych w wymiarze geograficznym, ale także mentalnym) pozwala ludziom na dzielenie się ideami wspierającymi rozwój środowiska, z którego się wywodzą. Dzięki możliwości uczestnictwa w kursie prowadzonym przez Prof. Dr Arnoud’a Franken’a na uczelni Maastricht Schools of Management (MBA in Sports Management) współautor projektu Dorastanie w grzeTomasz Tchórz miał okazję do skonfrontowania swojej wizji rozwoju projektu Legia Soccer Schools w oparciu o pozyskaną wiedzę z przedmiotu Global Corporate Strategy.

Efektem nauki podczas tego kursu jest praca zamieszczona na stronie. Prezentuje ona analizę zawierającą między innymi misję i wizję projektu widzianą oczami autora. Na podstawie wykonanej analizy (wewnętrznej i zewnętrznej) środowiska praca zawiera konkluzję dotyczącą implementacji biznesowej i korporacyjnej strategii projektu, a także autorską rekomendację związaną z kierunkiem rozwoju projektu LSS.

Niniejsza praca nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Jej głównym celem jest pokazanie potencjału polskiego klubu piłkarskiego poza granicami kraju. Wierzymy, że takie działania wzmocnią zainteresowanie europejskich uczelni biznesowych dyskusją na temat polskich organizacji sportowych (case study).

Projekt LSS, MSM

Serdeczne podziękowania dla p. Adama Orlikowskiego oraz p. Daniela Wańka za okazanie zainteresowania oraz chęć dialogu wspierającego realizację pracy.

Dowiedz się więcej o Maastricht School of Management oglądając film: