SMS Jarosław poznał metodologię Dorastanie w grze!

W dniu 29 stycznia 2017 roku (niedziela) autorzy projektu przeprowadzili w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu wykłady wchodzących w skład metodologii Dorastanie w grze zagadnień. Dzięki zaproszeniu Szkoły, podkarpaccy trenerzy mieli okazję poznać i zrozumieć funkcjonowanie fundamentów gry w treningu piłkarskim, dowiedzieć się w jaki sposób nauczać ich w zgodzie z zasadami pedagogiki nielinearnej oraz usystematyzować wiedzę dotyczącą analizy zachowań piłkarskich dzięki pracy z użyciem narzędzia FUT-SAT.

Trenerzy Szkoły Mistrzostwa Sportowego wykazywali się niezwykłą aktywnością podczas spotkania, a wielokrotnie zadając interesujące pytania udowodnili, że należą do ambitnej grupy trenerów polskiego społeczeństwa szkoleniowego.

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie, chęć wspólnej nauki oraz zainteresowanie współpracą w przyszłości!