Nielinearna pedagogika – zastosowanie w kulturze fizycznej. Pobierz artykuł!

Budząca coraz większe zainteresowanie na świecie Nielinearna Pedagogika po raz kolejny została opisana w Polsce za sprawą współautora projektu Dorastanie w grze – Mateusza Ludwiczaka. Jesteśmy dumni z faktu, iż jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy starania nad rozwojem i wdrożeniem tego sposobu pracy do treningów piłkarskich w naszym kraju. Stale kontunuując eksplorację tego tematu w dniu dzisiejszym prezentujemy artykuł naukowy, który Mateusz Ludwiczak przygotował we współpracy z dr hab. Michałem Bronikowskim, prof. AWF i kierownikiem Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF.

O artykule

Praca jest próbą przedstawienia alternatywnej metody w procesie nauczania wychowania fizycznego. Obecnie najistotniejszym problemem wychowania fizycznego jest jego mała atrakcyjność w stosunku do innych form aktywności dostępnych dla młodzieży, takich jak nowoczesne technologie. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie czują się znu­dzeni i rozczarowani. Istnieje potrzeba stworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska dla uczniów podczas każdej lekcji. Pomocna może być tu nielinearna pedagogika będąca holistycznym podłożem teoretycznym dla Teaching Games for Understanding, postrzegająca ucznia jako współtwórcę procesu nauczania. W artykule pokazano różnicę pomiędzy po­dejściem tradycyjnym a nielinearnym względem wymiaru technicznego, taktycznego oraz mentalnego. Ideą nielinearnej pedagogiki jest ukazanie różnych dróg dojścia do określonego celu oraz zwrócenie uwagi na brak idealnego wzorca ruchowego i wzorowego rozwiązania w sytuacjach boiskowych. Uczniowie rozwijani są poprzez modelowanie zmiennymi doty­czącymi uczestnika, środowiska oraz zadania, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość dużej indywidualizacji procesu. Dzięki ukierunkowanemu odkrywaniu uczeń ma poczucie autonomii podczas zajęć. Nielinearna pedagogika może zwiększyć wkład wychowania fizycznego w rozwój jakości życia uczniów, wyposażając ich w umiejętności życiowe oraz zachęcając do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Jak cytować pracę?

Ludwiczak, M., Bronikowski, M. (2017). Nielinearna pedagogika – zastosowanie w kulturze fizycznej. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 57, 103–115.

Poznaj współautora artukułu

Dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF, kierownik Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu, wykładowca w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej. Odbył kilkumiesięczny staż w Leeds University w ramach programu Tempus, pracował również jako wykładowca przedmiotu Sport Pedagogy w Liverpool Hope University. Opublikował kilka podręczników do metodyki wychowania fizycznego oraz zabaw i gier ruchowych, jest również autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych i dydaktycznych.

Pobierz artykuł klikając w grafikę

Nielinearna pedagogika, zastosowanie w kulturze fizycznej