Dorastanie w grze logo
Piłka nożna ewoluując na przestrzeni lat, stała się sportem o wysokim stopniu intensywności, nie tylko w zakresie motorycznym, ale również zdolności poznawczych. W obecnych czasach, zawodników, którzy są uznawani za wybitnych, cechuje wysoki poziom antycypacji oraz decyzyjności podczas gry. Do sukcesu nie wystarczy jedynie nienaganna technika, ale również bardzo potrzebna jest umiejętność zastosowania jej w odpowiednim momencie podczas gry. Dlatego też złoty wiek nauki, przypadający na lata 8-12, jest okresem bardzo istotnym z punktu widzenia treningu cech motorycznych, ale przede wszystkim jest to najlepszy czas dla rozwoju poznawczego.

W przedziale wiekowym 8-12 lat, dzieci są bardziej zdyscyplinowane, odpowiedzialne i bardziej rozwinięte społecznie. Wciąż ich rozwój przebiega powoli, scharakteryzowany przez akcent rozwoju psychomotorycznego. Jest to etap „złotego wieku do nauki”, dlatego że dzieci mają dobrą zdolność do przyswajania i rozumienia informacji dostarczanych im przez trenerów. – Rui Pacheco

Zawodnik, w tym przedziale wiekowym powinien zrozumieć podstawy zasad funkcjonowania na boisku, gdyż to pozwoli na stały rozwój sportowy. Doskonałym narzędziem wyposażającym zawodnika w tę wiedzę są fundamenty gry, a więc zbiór zachowań taktycznych w fazie ataku i obrony, które umożliwiają zawodnikowi rozumienie działań i podjęcie jak najlepszego zachowania taktycznego w konkretnej sytuacji podczas gry.

Fundamenty są definiowane jako zestaw reguł dotyczących gry, które zapewniają zawodnikom możliwość błyskawicznego znalezienia rozwiązania taktycznego w konfrontacji ze stale pojawiającymi się wyzwaniami podczas gry. – Júlio Garganta i Jorge Pinto.

Praca oparta na fundamentach wymaga od trenera zrozumienia całości gry, co umożliwia mu pomoc swoim podopiecznym w odkrywaniu właściwych zachowań na boisku. Zadaniem trenera jest indywidualizacja treningu w taki sposób, aby zapewnić rozwój każdemu z zawodników wchodzących w skład jego drużyny. Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzi pedagogika nielinearna, będąca drogą indywidualnego oddziaływania na zawodnika. Aby dopełnić proces nauczania, należy wybrać odpowiednie narzędzie, które pozwoli na rzetelną ocenę postępów zawodników podczas procesu treningowego i zweryfikuje skuteczność pracy trenera.